Võsu jõgi

Posted by
|

Veekogu kuulub “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse” Laviku paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte

Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: – 1986. aasta nimestikus – 61,9 km² – 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud – 63,6 km²

Kalad kes siin elavad