Võlupe jõgi

Posted by
|

Põhja-Saaremaa üks suuremaid jõgesid. Algab Tagavere külast 2,5 km lääne pool ja suubub Triigi lahte; pikkus 14 km ja valgala 108 ruutkilomeetrit.
Koguteose “Saaremaa” (1934) järgi on Võlupe jõe lähteks Tagavere külast 2 km edelas asuvad Täätsi allikad. Jõgi on peaaegu kogu pikkuses süvendatud.
Veel 1930. aastail läbis jõgi alamjooksul Järveküla järve, mille nõgu on praeguseks peaaegu kuiv ja nõos olevad lombid pole enam Võlupe jõega ühenduses.
Jõgi kuulub forellijõe tüüpi ja pakub jõeforellile soodsaid elutingimusi. Tõenäoliselt eluneb jões ka meriforell.
Jõe alamjooksul oli 1994. a. jõevähki keskmisel hulgal. Kõigi Võlupe jõest püütud üle 3 cm pikkuste jõevähkide koorikul oli rohkesti parasiitset väheharjasussi Branchiobdella parasita.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad