Voki oja

Posted by
|

Muud nimed: Ruusa oja, Tornioja.
Üldandmed. Väikese Emajõe ülemjooksu parempoolne lisaoja. Algab Pühajärve külast 3,5 km loode pool ja suubub Väikesesse Emajõkke 79,9 km kaugusel suudmest; pikkus 10 km, valgala 37,2 ruutkilomeetrit. Tähtsaim lisaoja: Arula oja (pikkus 6 km).

Oja algab Äidu järvest (pindala 1,9 ha), mis asub Arula külast 3 km põhjakirde pool. Lähtest kuni Arula oja suubumiskohani suundub Voki oja läbi künkliku ja enamasti metsase maastiku üldsihis lõunasse, läbides teel Saagjärve (3,2 ha) ja Peitlemäe ehk Kõlli järve (3,2 ha). Arula oja suubumiskohas käändub oja itta ja 1,5 km edasi – Voki külas – uuesti lõunasse, läbides seejärel väikese paisjärve ja suubub Märdi külas Väikesesse Emajõkke.
16. juulil 1991. a. toimunud kompleksselt toimunud uurimiste käigus Voki külas oleva väikese paisjärve paisu all selgus, et põhjaloomastik oli väga liigirikas (54 taksonit). Katsepüügil peenesilmalise liiviga tehti uurimislõigus kindlaks viis kalaliiki. Arvukalt oli lepamaimu, keskmisel arvukusel särge, ahvenat ja viidikat ning vähearvukalt trullingut. Väiksuse tõttu ojal kalanduslikku väärtust ei ole. 1991. a. uurimistel jõevähki ei kohatud.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad