Voika oja

Posted by
|

Muud nimed: Võika oja.
Elva jõe parempoolne lisaoja, paikneb Tartumaa lõunaosas. Algab Elva linnast 9,5 km idakirde pool ja suubub Elva jõkke 22,1 km kaugusel suudmest; pikkus 9 km, valgala 262,2 ruutkilomeetrit.
Oja asub kagu-Eesti lavamaa lainjas moreenmaastikus Otepää kõrgustiku põhjanõlva all, viimasega paralleelselt kulgevas ürgorus. Selle ürgoru idapoolse osa moodustab Tatra org ja läänepoolse osa Voika org. Ürgoru veelahkmekünnis asub Nassu (praegu Unipiha) küla kohal.
Voika oja lähe asub Voika oru idasopis, kunagise Luke mõisa härrastemaja asukohast 0,8 km põhjaloode ja Nõo luteri kirikust 3,6 km lõunakagu pool. 2 km kaugusel lähtest läbib oja väikese Viinamärdi paisjärve. Voika külas Jaagupi talu lähedal on oja mõlemal kaldal suvilate rühm ja oru vasakul kaldal klassikaline, täies ulatuses läbi kaevatud Jaagupi (Tõravere) tarandkalme, mis oli kasutusel 3.-5. sajandil. Suvilatest paarsada meetrit alamal on ojal Voika paisjärv ja vesiveski.
Oja suue asub Vapramäe kirdeotsa kohal, Vapramäe raudteepeatusest 250 m põhja pool.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad