Vodja jõgi

Posted by
|

Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu. Lõheliste elupaigana kaitstav veekogu. Veekogu kuulub “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse” Olliküla maantee sillast kuni suubumiseni Pärnu jõkke

Kalad kes siin elavad