Visula jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Visela, Vilema, Sarapuu, Restu, Urvaste, Soe, Alakõrtsi-Punde-Alasoe-Laose jõgi, Mustjõgi.
Väikese Emajõe keskjooksu vasakpoolne lisajõgi. Algab Uhtjärvest ja suubub Väikesesse Emajõkke 60 km kaugusel suudmest; pikkus 17 km, valgala 57,9 ruutkilomeetrit. Tähtsamad lisajõed: Lõntsu oja (pikkus 4,5 km) ja Koigu oja (pikkus 6 km).

Jõgi algab Uhtjärve loodeotsast ja voolab kogu pikkuses Otepää kõrgustiku edelaserva künklikus maastikus, Urvaste-Lõõdla ürgorus. Esimesel kuuel kilomeetril on ürgoru kaldad kõrged ja jõgi suundub loodesse, läbides ka Restu (Punde) paisjärve. Ala-Soe küla kohal käändub jõgi edelasse ja voolab selles üldsihis kuni Väikesesse Emajõkke suubumiseni, tehes Sarapuu ja Koljaku küla vahel suurema lameda kaare lõunasse. Jõe suubumiskoht on endise Luhaääre küla all, Tagula teeristist 5 km põhjaloode pool.
Ülem- ja keskjooksul ümbritseb jõge enamasti põllustatud maastik ja alamjooksul mets. Alamjooksul ja keskjooksu ülemises osas on jõgi süvendatud ja sirgendatud.

Kalastik. Kirjandusallikaist on teada ainult jõeforelli elunemine Visula jões. Katsepüügil jõe kolmes lõigus 1991. a. registreeriti järgmised 7 kalaliiki: jõeforell, haug, särg, lepamaim, rünt, luts ja ahven. Veevaeses algusosas Urvaste silla juures oli jõgi kalavaene. Keskjooksul allpool Restu paisjärve on jõgi kalarikkam ja kalastik koosseisult mitmekesisem (teada 6 liiki). 1991. a. oli seal arvukalt jõeforelli, keskmiselt ahvenat ja rünti ja alla keskmisel hulgal lepamaimu. 1985. a. kahvapüügil tegi A. Järvekülg samas lõigus kindlaks veel lutsu ja angerja esinemise. 1991. a. jõevähki ei leitud.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad