Viira peakraav

Posted by
|

Oja paikneb Ida-Saaremaal. Algab Tagavere külast 4,5 km kirde pool ja suubub Väikesesse väina; pikkus 15 km ja valgala 31,2 ruutkilomeetrit.
Oja lähe on Marjasoo lääneservas, Taaliku peakraavi lähtest 0,5 km lõuna pool. Oja voolab suuremalt osalt kunstlikus sängis ning kohati kaob maa alla. Oja suubumiskoht on Nenu küla kohal, 1 km Väikese väina tammist lõuna pool.
Vooluveekoguna on püsiva loodusliku toitega ja klassifitseeritav ojana. Väga veevaestel suvedel võib oja siiski osaliselt kuivaks jääda.

Kesksuvise veevaesuse tõttu puudub ojal oluline kalanduslik väärtus.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad