Vihterpalu jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Änglema jõgi.
Loode-Eestis asuv jõgi, voolab ülemjooksul Läänemaa ja alamjooksul Harjumaa territooriumil. Algab Risti alevikust 1 km lääne pool ja suubub Kurkse väina; pikkus 48 km, valgala 479 ruutkilomeetrit.
Jõgi paikneb Lääne-Eesti madalikul ja suurema osa jõe valgalast hõlmab Läänemaa-Suursoo soostiku piirkond.

Jõgi algab kraavina Palivere-Risti vallseljaku põhjanõlva alt. Kurkse väina suubub jõgi Vihterpalu küla all. Ülem- ja keskjooksul voolab jõgi väga hõreda inimasustusega soises ja metsases loodusmaastikus, alamjooksul on jõe kaldail ka põlde ja külasid (Hatu, Änglema, Vihterpalu).
Enamikus pikkuses on jõgi süvendatud ja õgvendatud.

Kalanduslikult kuulub jõe keskjooks haugi-ahvena jõe tüüpi ja alamjooks forellijõe tüüpi. Jõe- ja meriforelli elutingimusi Vihterpalu jões on halvendanud laiaulatuslikud süvendustööd koos maaparandustöödega valgalal.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad