Veskioja

Posted by
|

Pidula oja lisaoja. Algab Abula külast 3,5 km lõunakagu pool ja suubub Pidula ojja paremalt kaldalt 0,2 km kaugusel suudmest; pikkus 2,5 km, valgala 6,8 ruutkilomeetrit.
Veekogu kuulub tüüpiliste forelliojade hulka ja on kalanduslikult väga väärtuslik.
Suvel külmaveeline Veskioja jõevähile elupaigaks ei sobi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad