Veskijõgi

Posted by
|

Muud nimed: Tulimurru, Vaisi jõgi; ülemjooksul: Uusoja.
Läänemaa põhjasopis asuv väikejõgi. Algab Hindaste järvest ja suubub Keibu lahte Nõva suudmest 2 km idakagu pool; pikkus 12 km, valgala 31,6 ruutkilomeetrit.
Jõgi paikneb Lääne-Eesti madalikul piirkonnas, mida läbivad loode-kagusuunalised lamedad vallseljakud ning kus on rohkesti metsi, puisniite ja soid.
Jõe lähteveekogu Hindaste järv asub Nõva külast 7 km kagu pool. Jõgi on peaaegu kogu ulatuses süvendatud ja õgvendatud. Ülemjooksul voolab jõgi 2 km ulatuses soos ja metsas, seejärel läbib Veskijärve ja Nõmmeotsa külast põhja pool oleva luiteaheliku. Keskjooksul voolab jõgi peaaegu inimasustuseta metsaalal. Alamjooksul läbib jõgi Vaisi küla, küla ja mere vahele jääva metsa ja metsas asuva rannaäärse luiteaheliku.
Kalastiku seisukohalt näib jõel olevat tähtsus mere ja Veskijärve vahelise rändeteena.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad