Vesiku oja

Posted by
|

Oja asub Lääne-Saaremaal. Algab Leedri külast 5,5 km kagu pool ja suubub Loona (Kiirassaare) lahte; pikkus 13 km, valgala 47,9 ruutkilomeetrit.
Oja kogub vett Lääne-Saaremaa keskkõrgustiku läänenõlva all olevatest allikatest ja soodest. Ülemjooksul on kraavide kaudu ühendatud Kotlandi peakraavi ülemjooksuga.
1994. a. saadi katsepüügil 3 liiki kalu: üle keskmise arvukuse jõeforelli ning keskmisel arvukusel haugi ja lutsu. Jõevähki leiti oja alamjooksult vähesel määral.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad