Velise jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Lihuveski, Valgu, Valga, Päärdu, Kose jõgi.
Vigala jõe pikim ja veerohkeim lisajõgi. Asub kogu ulatuses Rapla maakonnas. Algab Lelle alevikust 3,5 km loode pool ja suubub Vigala jõkke vasakult kaldalt 5,2 km kaugusel suudmest; pikkus 72 km, valgala 852 ruutkilomeetrit.
Velise jõe algusosa paikneb Kõrvemaa edelanurgas ja kõik muud osad Lääne-Eesti madalikul. Jõe vesikond on lehvikukujuline.

Jõgi algab Imsi ehk Kureküla soo lääneservas Hiie (endise Oore) küla idapiiri lähedal, Imsi järvest 3 km loode pool. Ülemjooksul voolab jõgi valdavalt läbi võsastunud soiste alade ja niiskete metsade, kus asustus on hõre või puudub. Kesk- ja alamjooksul külgnevad jõega põllustatud alad ja külad. Suurematest küladest paiknevad jõe kaldal Valgu, Velise ja Päärdu.
Kalastiku koosseisu järgi kuulub jõe keskjooks haugi-ahvena ja alamjooks särje-turva-ahvena jõe kalanduslikku tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad