Vara oja

Posted by
|

Muud nimed: Konnaoja, Tammistu peakraav, Vara-Tammistu peakraav.
Amme jõe keskjooksu vasakpoolne lisaoja, paikneb Tartumaal. Algab Koosa külast 6,5 km edela pool ja suubub Amme jõkke 25,4 km kaugusel suudmest; pikkus 18 km, valgala 71,4 ruutkilomeetrit.
Oja ülem- ja keskjooks asuvad Kagu-Eesti lavamaal ja alamjooks Vooremaal.
Oja lähe asub Põrgu külast 0,5 km põhja pool Keressaare raba lõunaserva lähedal metsas. Oja säng on peaaegu kogu ulatuses süvendatud ja õgvendatud. Ülemjooks voolab valdavalt soises ning kesk- ja alamjooksul peamiselt põllustatud maastikus.

Suvise veevaesuse tõttu on Vara oja ülemjooksu piirkonnal kalanduslik väärtus üksnes haugi kudemis- ja noorkala kasvupaigana. Oja almajooksul, kus koprad olid tammidega veetaset tunduvalt tõstnud, ihtüoloogilist püüki 1992. a. teha ei õnnestunud.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad