Vanakubja oja

Posted by
|

Oja paikneb Loode-Saaremaal. Algab Mustjala külast 1 km edela pool ja suubub Tagalahte 8 km Pidula oja suudmest põhjakirde pool; pikkus 8 km ja valgala 38,7 ruutkilomeetrit.
Koguteose “Saaremaa” andmeil (1934) on Vanakubja oja lähteks Jauni soos asuv Hiieniidi allikas, mille kaudu tõuseb maapinnale 2 km lõuna pool Kalja kurisus neeldunud Kalja oja vesi. Keskjooksu alumises osas läbib oja Kivijärve, alamjooksul esmalt Kooru järve ja enne merre suubumist ka Ranna ehk Kaanda järve. Oja suue asub Merise rannas Kaanda talu juures.
Katsepüügil 1994. a. leiti oja alamjooksul allpool Kooru järve kolme liiki kalu: haugi, lutsu ja ahvenat, kõiki keskmisel arvukusel. Jõevähki ei leitud.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad