Vanajõgi

Posted by
|

Lääne-Hiiumaal paiknev väikejõgi. Algab Õngu külast 3,5 km kirde pool ja suubub Mardihansu lahte 4 km põhjaloode pool Õngu oja suuet; pikkus 8 km, valgala 14,4 ruutkilomeetrit.
Jõe lähe asub Õngu soos Tihu Väikejärvest ehk Tihu Kolmandast järvest 1 km loode pool. Ülem- ja keskjooksul on jõgi süvendatud ja õgvendatud. Algul suundub jõgi sirge kraavina läbi Õngu soo kirdeserva, siis käändub läände, möödub sama soo põhjaotsast, läbib luiteaheliku ja jõuab Luidja-Emmaste maanteeni. Seal pöördub jõgi lõunakagusse ja voolab 0,5 km vahetult maantee kõrval. Edasi voolab rohkem kui kilomeeter kuni 6 m kõrguste, järskude liivaste kallastega uhtoru – Vanajõe oru – põhjas kuivas männimetsas, läbides rannaäärse luitevalli. Jõe suue asub Jõesuu külas.
Veevaesusele vaatamata kuulub Vanajõe kiirevooluline, suvel külma veega alamjooksu piirkond produktiivsete forellijõgede hulka ja on kalanduslikult väärtuslik.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad