Vaidava jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Vaidva jõgi; ülemjooksul: Kuura jõgi.
Mustjõe alamjooksu vasakpoolne lisajõgi. Jõe lähe asub Võru maakonnas Eesti-Läti piiril. Ülem- ja keskjooksul voolab jõgi Lätis ja alamjooksu alumises osas Võrumaa edelaosas. Algab Murati järvest ja suubub Mustjõkke 28,1 km kaugusel suudmest; pikkus 71 km (sellest Eestis 14 km).

Jõe lähe asub Haanja kõrgustiku lõunaservas ja alamjooks Hargla nõos. Jõe lähtejärv Murati (pindala 66,6 ha) asub Haanja kõrgustiku lõunaosas, Ruusmäe asundusest 5 km lõuna pool, Eesti-Läti piiril. Jõgi algab järve lõunaotsast ja suundub 2,5 km pikkuselt läbi niiske männimetsa kagusse ning on Eesti ja Läti piiriks. Laisi külast 1,5 km kagu pool jõuab jõgi Läti territooriumile. Taas ületab jõgi Eesti piiri Mäekese küla lõunaservas. Eesti territooriumil voolab Vaidava jõgi kõrgete ja järskude kallastega sügavas ürgorus, looklevas looduslikus sängis. Jõgi läbib Vastse-Roosa küla ja asunduse ning möödub Sae, Tundu, Perakonnu, Antsi ja Kolgamäe külast. Antsi küla kohalt alates jõe org laieneb ja lamm muutub soiseks. Roogsoo küla all jõuab jõgi Mustjõe ürgorgu ja jaguneb kaheks suudmeharuks, millest üks suundub Mustjõkke otse, teine aga käändub lääneedelasse ja suubub Mustjõkke Kuutsi küla all. Eesti territooriumil voolab Vaidava jõgi keerulise reljeefiga mosaiikses maastikus, kus põllustatud alad vahelduvad metsatukkadega.
Vastse-Roosa asunduses on jõel tamm ja paisjärv.

Vaidava jõe jahedaveeline alamjooksu piirkond kuulub harjusejõe tüüpi, pakkudes rahuldavaid elutingimusi ka jõeforellile ja kudemispaiku lõhele. Kalanduslikult on jõgi väga väärtuslik.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad