Vaemla jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Kassari oja, Vaemla-Kassari, Kaupsi magistraalkraav.
Kagu-Hiiumaal asuv väikejõgi. Algab Käina alevikust 5 km loode pool ja suubub Õunaku lahte; pikkus 14 km, valgala 73,1 ruutkilomeetrit.

Algab kraavina Kolga ehk Kaupsi soo idaservast, 4,2 km Käina kirikust loode pool. Jõgi suubub Jõeküla all Vaemla lahte. Jõgi on kogu ulatuses süvendatud ja õgvendatud ning voolab läbi väga hõreda asustusega soiste metsade ja uudismaade.

Keskajal (alates 1254. aastast) oli Vaemla jõgi piiskopi ja ordu Hiiumaa valduste piiriks.

Kalanduslikult kuulub Vaemla jõe keskjooks särje-haugi jõe ja alamjooks särje-ahvena-haugi jõe tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad