Umbusi jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Umbuse, Mõrtsa jõgi, Mõrtsioja.
Pedja jõe alamjooksu parempoolne lisajõgi, paikneb kogu ulatuses Jõgeva maakonnas. Algab Kalana külast 1,5 km lääneloode pool ja suubub Pedja jõkke 20,9 km kaugusel suudmest; pikkus 34 km, valgala 159 ruutkilomeetrit. Jõe ülemjooks asub Kesk-Eesti tasandikul ja alamjooks Võrtsjärve nõos.

Jõe lähe asub Kalana teeristist 1,5 km loode pool Luige soo kaguservas, metsa ja uudismaa piiril. Suundudes lõunasse, voolab jõgi läbi Kalana küla. Kanavere Kantsimäe lähedal läbi Põltsamaa-Jõgeva maantee alt, Karuallika metsavahimaja lähedal kaob maa alla. Maa all voolab jõgi umbes 900 m pikkuselt ja väljub sealt Lustivere külas, endisest mõisa härrastemajast ligikaudu 1 km loode pool. Allpool Kaliküla muutub jõe säng laiemaks ja tugevasti käänuliseks. Jõgi möödub Kalblakülast ida pool ja läbib seejärel Umbusi küla. Suuremad asulad jõe ümbruses on Lustivere, Kalana ja Umbusi küla. Alamjooksul puudub jõe ümbruses asustus täielikult.

Umbusi jõe külmaveeline kesk- ja ülemjooksu piirkond kuulub kalanduslikult väärtuslike forellijõgede tüüpi ning on tuntud jõeforelli hea püügikohana. M. Aruja (1971) andmeil on jõeforell levinud jõe lähtest kuni Umbusi külani. Tartu-Põltsamaa maantee ümbruses Kalikülas, Sudari (Suudari) endise veskipaisu kohal oli 1988. a. tehtud katsepüükidel kalu keskmisel hulgal ja esines 5 liiki: väga arvukalt kudevat ojasilmu, arvukalt lepamaimu, keskmisel arvukusel lutsu ning vähe jõeforelli ja luukaritsat. Sudarist 2 km allavoolu asuvas veskiotsa lõigus oli kalastik liigivaene ja leiti ainult 2 liiki kalu: keskmisel arvukusel jõeforelli ja vähe ojasilmu.
Järvekülg, Arvi. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad