Udriku Väikejärv

Posted by
|

(Väike-Udrikjärv, Väike Udriku järv)

Ohepalu külast 2,5 km põhjaloode pool olevast Udriku Suurjärvest vahetult ida pool keset raba asuv 14-15 ha suurune ja 5,5-5,8 m sügavune järv.

Endine umbjärv, mille edelaotsa voolab kraav ja mis on teise kraavi varal ühendatud Udriku Väikejärvega. Vesi on punakaspruuni värvusega, vähese läbipaistvusega (1,3 m), hästi segunev ja soojenev.

Fütoplanktonist on järv vaene. Zooplanktonit on rohkem, selles leidub peale küüriku ka tiibsõudik.

Kalastik koosneb peamiselt ahvenast, mõnevõrra ka haugist. Veelinde ei ole järvel enam nähtud.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad