Udriku Suurjärv

Posted by
|

(Suur-Udrikjärv, Suur Udriku järv, Udriku järv)

Ohepalu külast 2,5 km põhjaloode pool olev 23-24 ha suurune ja 1957. a. kuni 6,9 m sügavune kirde-edela suunas piklik järv. Asub Ohepalu-Pikasaare vallseljakute ahelast vahetult ida pool, kusjuures metsane vallseljak moodustab suurema osa järve edelakaldast. Mujalt ümbritseb järve raba. Kaldad on turbased, järsult vette laskuvad, paiguti ääristatud õõtsikuribaga. Vallseljaku all esineb ilus liivane kaldavööde. Mujal katab põhja turbamuda.

Endine umbjärv, mis on kraavi varal ühendatud Udriku Väikejärvega. Väljavool kraavi kaudu valgejõkke. Vesi on punakaspruuni värvusega, vähese läbipaistvusega (0,9-1,2 m), hästi segunev ja soojenev.

Veetaimestik oli 1957. a. väga vähene ja koosnes ainult 3 liigist. Fütoplankton on vähene, kuid selles leidub haruldasi vetikaid. Zooplanktonit on rohkem, ka selles leidub peale küüriku veel teisi haruldasi liike. Põhjaloomastik on vähene ning sellesse kuulub haruldasi surusääsklaste vastseid.

Kalastik koosneb peamiselt ahvenast, mõnevõrra ka haugist. Veelinde ei ole järvel enam nähtud.

Muistendites räägitakse Udriku järves elavatest näkkidest, järvepõhjas olevast vaskkatlast jne.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad