Tulijärv

Posted by
|

(Tulejärv)

Pedjast 8,5 km loodes, Endla järvest 2 km kirdes Linnusaare rabas asuv väikejärv (1,9 ha), millest lähtub Endlasse voolav Mustjõgi. Tulijärve tuleb kirdest kraav, mis kogub soovett laialt alalt. Järv on madal, samuti on madalad tema kinnikasvanud kaldad.

Kohalike elanikearvates on järv saanud alguse raba põlemisest. Rabasse põlenud augu täitnud hiljem vesi. Siiski näib, et tegemist on Suur-Endla jäänukjärvega.

Väärtuslik vaid maastikuelemendina.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad