Tuhala jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Särge, Nõrava, Kata jõgi.
Pirita jõe vasakpoolne lisajõgi. Algab Kirivalla külast 6 km lõunaedela pool ja suubub Pirita jõkke 39,4 km kaugusel suudmest; pikkus 26 km, valgala 112 ruutkilomeetrit.

Jõe lähe asub Mahtra soo idaservas. Ülemjooksul ja keskjooksu ülemises osas kuni Kata külani voolab jõgi asustamata soises maastikus (läbi Mahtra ja Järlepa soo). Kata külas oleval karstialal käändub jõgi kirdesse ja kaob 0,5 km pärast seda kahe suure kurisu (Ämmaauk ja Püksireite org) kaudu maa alla ning tuleb 1,5 km kirde pool (Veetõusme augus) uuesti maapinnale. Maa-aluse jõelõigu kohal asub üle 30 langatuslehtri ja kaks langatusorgu, millest üks (Vanakubja org) on üle 0,5 km pikkune. Edasi voolab jõgi mööda endisest Tuhala mõisast ja suubub Pirita jõkke 100 m ülalpool Angerja oja suuet.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad