Tsolgo Mustjärv

Posted by
|

(Mustjärv)

Keset Tsolgo küla asuv 6,0 ha suurune järv, mis oma 29,7-meetrise sügavusega on Eesti järvede seas neljandal kohal. Sügavaim koht on järve keskosast veidi loode pool. Silmapaistvalt suur (9,1 m) on ka järve keskmine sügavus. Järve ümbruses asuvad põllud ja Tsolgo küla elamud. Paiguti ulatub veeni kitsas niiduriba, põhjakallast ehib metsatukkm loodes asub rabalaik. Järv on põhjaloode-lõunakagu suunas ovaalse kujuga. Kaldad on enamasti kõrged, eriti edela pool, loodes ja kagus on madalamad. Kaldavööde on enamasti liivane või kruusane, loodes mudane. Sügavamal katab põhja peeneteraline pruun muda.

Umbjärv. Vesi on kollakaspruun kuni rohekaskollane, vähese kuni keskmise läbipaistvusega (1,3-2,0 m) ja tugevasti kihistunud.

Taimestik oli 1961. a. liigivaene (9 liiki) ja vähene. Kuigi fütoplanktonit polnud uurimise ajal eriti rohkesti, on vee õitsemine suvel siiski tõenäoline. Silmapaistev on ikkesvetikate ohtrus. Zooplanktonit on keskmiselt, põhjaloomastik on vaene.

Võrdlemisi liigirikka kalafauna moodustavad ahven, mudamaim, särg, latikas, ka haug, linask ja luts.

Kasutatav mõnevõrra ka ujumiskohana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad