Tsilgutaja järv

Posted by
|

(Maurijärv, Tilgutaja järv)

Asub Ruusmäest umbes 2 km kaugusel, Sarise järvest 0,5 km lääne pool, merepinnast 229,7 m kõrgemal. Järve suurus on 3,4 ha ja kohalike elanike andmeil olevat ta sügavus (koos mudaga) kuni 12 m. Järv on küngaste vahele peitunud, õõtsikuliste kallastega ja mudase põhjaga. Vesi on pruunikas. Järve lõunaotsast on oja kaudu väljavool Majori järve ja sealt edasi Murati järve.

Tsilgutaja järve veepeeglit kaunistavad vesiroosid; teiste taimeliikide seas leidub ka haruldast tömbilehist penikeelt.

Tsilgutaja järve loetakse heaks kalajärveks, kus esinevad haug, ahven, särg, linask ja koger. Leiduvat ka vähki.

Samad kalad (peale linaski) elavat ka lääne pool asuvas Pavlikjärves (ehk Tsilgutaja Väikejärves), mille sügavus olevat 7-8 m ning mida oja ühendab Pärlijõega.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad