Tõrva Vanamõisa järv

Posted by
|

Tõrva põhjapiiril, Pikasilla maanteest loode pool asuv loode-kagu suunas ovaalne järveke. Ta on 2,0 ha suurune ja suhteliselt sügav – kuni 10,5 m. Kirdekallas on lagedavõitu, kõrge ja järsk, mujal on kaldad madalamad, kaetud soise heinamaaribaga, veidi eemal peamiselt männimetsaga. Leidub õõtsikulisi kaldalõike. Kirdekaldal ujumiskoha juures on põhi liivane, mujal on põhi kaetud mitte eriti paksu mudakihiga.

Järv allikaterikas. Sisse voolab 10-15 allikat, mõned neist roosteveelised. Väljavooluks on kraav Õhne jõkke. Järve vesi on kollakasroheline või heleroheline, keskmise kuni suure läbipaistvusega (2,4-5,3 m9 ja tõenäoliselt vähe kihistunud.

Taimestikku oli 1973. a. vähe. Fütoplanktonit on järves samuti võrdlemisi vähe, zooplanktonit rohkem. Peale järve-jämekoodiku leidub ka mingit haruldast sõudikut.

Kalafaunasse kuuluvad ahven, särg, haug; olevat ka ilusat linaskit, latikat ja turba.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad