Torni järv

Posted by
|

(Lükardi järv)

Põhja-lõuna suunas piklik järv, Otepäält 7,5 km edelas. Ta pindala on 13,3 ha, sügavus 15,2 m (keskmine sügavus 4,3 m). Järve kaldal on metsa ja põllumaid, otste kohal niidud. Kaldad on lausad, vaheldumisi liivased, kruusased või mudased, kagus ja kirdes järsud, otstes lamedad. Põhi on kalda lähedal liivane, paiguti kivine, sügavamal mudane.

Läbivoolujärv. Vesi on kollane, keskmise läbipaistvusega (2,6 m), tugevasti kihistunud. Taimestik keskmise liigirikkusega (19). Esineb suvine vee õitsemine. Zooplanktonit on keskmiselt, nende hulgas ka haruldasi aerjalalisi.

Kalastikus on tähtsal kohal särg ja ahven, leidub latikat, haugi, kiiska, roosärge, linaskit ja mudamaimu (vähesel määral esinevat ka koha, lutsu, kokre, angerjat ja isegi ojasilmu). Kunagi oli hea vähijärv.

Kaunis Torni järv pakub võimalusi puhkekohana ja kalastamiseks.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad