Tollari järv

Posted by
|

(Käärikjärv)

Lüllemäelt 1,5 km lääne pool, keset kultuurmaastikku olevas nõos asuv 4,5 ha suurune ja 10,5 m sügavune järv (keskmine sügavus ligi 3 m). Kaldad on osalt soostunud ja õõtsikuga ääristatud, osalt kõvemad. Põhjakaldal on liivane supluskoht.

Läbivool on nähtavasti nõrk. Tõenäoliselt on vesi kihistunud, roheka tooniga pruunikaskollane, võrdlemisi hästi läbipaistev (1,9-3,2 m). Põhjakihtides on suvel hapnikupuudus, talvel on see arvatavasti veelgi suurem.

Taimestik järves on rohke ja liigirikas (23 liiki); haruldusena leidus järves tömbilehist penikeelt. Põhjaloomastik on väga rikkalik ja mitmekesine, eriti kaldavöötmes. Selles esineb ka haruldane kaan Erpobdella nigricollis; 1961. a. oli massiliselt suuri järvekarpe.

Järve kalafaunasse kuuluvad ahven, särg, haug, linask ja mudamaim.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad