Tõhela järv

Posted by
|

Pärnu maakonnas, Tõstamaa alevist põhja pool, on Tammistu-Koeri suurvoorte ja Tõstamaa kõrgustiku vahelises vagumuses kaks suurt järve – Ermistu ja Tõhela.

Tõhela järv asub Tõstamaa alevikust umbes 8 km põhja pool. Järve pindala oli 1952. a. veetaseme juures üle 400 ha, suurim sügavus 1,5 m, (keskmine sügavus 1,3 m). Järv on põhja-lõuna suunas piklik. Kirdeosas on sügavam loode-kagusuunaline vagumus. Järve veetaset on mitmel korral alandatud. Väljavoolule on ehitatud regulaator, mis võimaldab veetaset muuta 1,5 m ulatuses. Idakalda juures leidub liivast ja savist, kirdeosas kõva turbapõhja, mujal katab põhja paksu kihina muda.

Läbivool järvest on nõrk. Sissevooludeks on Tolli oja ja kraavid Tõhela rabast ning järve kirde- ja lõunaosas leiduvad põhjaallikad. Väljavool toimub Paadrema jõe kaudu Riia lahte.

Järve vesi on rohekaskollane, põhjani läbipaistev, hästi segunev ja soojenev. Talvel esineb hapnikuvaegust ning järv külmub kohati kuni põhjani

Kaladest on Tõhelas palju linaskit (keskmine kaal umbes 1 kg) ja haugi, leidub ka ahvenat, särge, kiiska, roosärge, lutsu, vingerjat ja angerjat. Veekogu muutub järjest enam kogre-linaski järveks.

Tõhela järve linnustik oli varem üsna rohkearvuline ja liigirikas. Ohtrad olid naeru-, väike- ja kalakajakas, jõgitiir, mustviires, tutt- ja punapeavart, lauk, haruldane järvekaur, ruik ja tiigikana jt.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad