Tirtsi jõgi

Posted by
|

Jõgi asub Põhja-Saaremaal. Algab Sauvere külast 1,5 km põhja pool ja suubub Küdema lahte; pikkus 13 km, valgala 46,9 ruutkilomeetrit.

Jõe lähe asub Ohtja-Kiruma-Tuiu luitevallirea loodepoolsel jalamil. Jõgi voolab peaaegu kogu pikkuses põhjaloodesse, on keskjooksul süvendatud ja läbib allalastud Ohtja järve peaaegu tühja nõo.

Hoolimata vee soojenemisest kesksuvel 20-21 kraadini kuulub Tirtsi jõgi heade forellijõgede hulka.
1994. a. juulis oli jõe keskjooksul jõevähki arvukalt ja leidus ka suuri isendeid. Alamjooksul oli vähkide arvukus keskmine.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad