Timo Mustjärv

Posted by
|

(Partsi Mustjärv, Metsavahi järv)

Põlva maakonnas, Partsi ümbruses, aga ka Partsilt ida ja lääne pool leidub hulk omapäraseid järvi, mis oma vee väga pruuni värvuse tõttu on tähelepandavad isegi Euroopa järvede hulgas. Maastikuliselt on see ala Kagu-Eesti lavamaa osa, mida lõhestavad kohati mattunud vanad orud, milles säilinud nõgudes asuvad vaadeldavad järved. Üks suurem mattunud orgude süsteem kulgeb enam-vähem põhjast lõunasse; Holvandi ja Timo vahel, nn. Kivijärve orus, asub selles rida järvi. Põhja poolt loetledes on tähtsamad Holvandi Kiisajärv, Holvandi Kivijärv, Kastjärved, Pikamäe järv, Partsi Saarjärv ja Timo Mustjärv. Võib-olla asub ka Koolma järv samas orus. Sellest lääne pool olevas vanas orundis paiknevad Partsi Kõrtsi- ja Mõisajärv, Kivijärve orust ida pool, Saareküla ja Meelva järvedega samas orundis, aga Viroste järv. Kastjärvedest ida pool on kaks Uibojärve.

Timo järv on Partsi külast umbes 3 km lõuna pool olev 2,2 ha suurune ja 9,5 m sügavune, põhja-lõuna suunas piklik järv. Ida poolt ümbritseb teda mets, läänes on Partsi-Timo tee. Kaldad on madalad, õõtsikulised, veidi kõrgem on idakallas.

Enam-vähem umbjärv, mis saab vett kraavidest.

Vesi on pruunikaspunane, vähe läbipaistev (0,9 m) ja tugevasti kihistunud. Taimestikku oli 1973. a. vähe.

Kaladest leidub järves haugi ja ahvenat; haugid olevat suured.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad