Tilsi Pikkjärv

Posted by
|

(Tilsi järv)

Tilsi asundusest vahetult ida pool olev kirde-edela suunas piklik orujärv. Tema absoluutne kõrgus on 82,3 m, pikkus 1,6 km, laius 0,28 km, pindala 26,6 ha, sügavus vaevalt 5 m. Järve kaldad on kõvad, enamasti laugjad, põhjaosas küllaltki kõrged. leidub võrdlemisi palju liivast kaldavöödet; sügavamal katab põhja vähemalt paari meetri paksune mudakiht. Edela- ja loodeotsa juures leidub õõtsikut. Järve läänekaldal on Tilsi park suurte tammede, pärnade ja amuuri korgipuuga. Järv koos pargiga on võetud kohaliku looduskaitse alla. Pargis asuvates endistes mõisahoonetes on nüüd lastekodu. Samas on järvekaldal ujumiskoht.

Läbivool järvest on nõrk. Pikkjärve kollakasroheline vesi on üsna vähese läbipaistvusega (0,5 m). Vesi ei ole kuigi oluliselt kihistunud. Aeg-ajalt jääb järv talvel ummuksile.

Taimestikuvöönd oli 1962. a. kitsas, kuid taimeliikide arv üsna suur (27). Nii taim- kui ka loomhõljumit on järves väga palju, põhjaloomastikku aga vähe, kuigi sellesse kuulub üsna suurel arvul liike.

Talvisest hapnikuvaegusest hoolimata on kalafauna üsnagi liigirikas. Palju on järves latikat; leidub särge, ahvenat, haugi, koha, kiiska (kiisad olevat väga suured) ja kokre.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad