Tilsi Kõrbjärv

Posted by
|

Tilsi asundusest 0,5 km loode pool asuv loode-kagu suunas piklik järv. Tema pindala on 13 ha, suurim sügavus (keskosast veidi loode pool) 17 m. Kaldad on lauged või kõrged, edelas järsud, ainult loodes madalad ja soised. Põhja katab kaldavöötmes kohati muda, paiguti mudane liiv. Vesi süveneb edelakalda all järsult.

Läbivool on nõrk. Lähtejärv, mis toitub põhjaallikatest ja sademete veest. Väljavool Mustojasse. Vesi on kollakasroheline, keskmiselt (2,3 m) läbipaistev ning tugevasti kihistunud. Talvel ei jäävat järv ummuksile.

Taimestik koosnes 1961. a. 17 liigist. Planktonit on jäves vaevu keskmiselt. vetikate seas paistavad silma koldvetikad. Zooplankton on võrdlemisi liigirikas, selles leidub järve-jämekoodikut ja hammaslondikut. Põhjaloomastikus esineb võrdlemisi haruldane ühepäevikuline.

Kalastik koosneb latikast, ahvenast, särjest, roosärjest, haugist ja kiisast; olevat ka linaskit, lutsu, nurgu ja rünti.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad