Tillijärv

Posted by
|

(Pirmastu järv, Subsi järv)

Asetseb Holstrest 3 km kaugusel asuvast Rõikajärvest vahetult kagus. Järv on 2,4 ha suurune ja kuni 16,3 m sügavune; sügavaim koht asub lääne-ida suunas pikliku järve lääneotsas. Järv paikneb 63,4 m kõrgusel merepinnast. Kaldad on kõrged ja võrdlemisi lagedad, neil asuvad põllud, talud ja heinamaad. Põhjakaldal kasvab ilus kadastik. Järve piirab 10-20 m laiune õõtsik. Põhi on pehme, kaetud süsimusta sapropeeliga.

Nõrga läbivooluga järv. Pruunika tooniga rohekaskollane vesi on väga läbipaistev (3,6 m). Vesi on tugevasti kihistunud.

Taimestik on keskmise liigirikkusega (19 liiki), kuid vähene. Järves on näha ondatra tegutsemise jälgi. Alles hiljuti leidus järves jõevähki.

Kaladest olevat kõige rohkem roosärge, aga ka latikat, särge, ahvenat, kokre, haugi ja viidikat.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad