Tatra jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Virulase oja (ülemjooksul).
Porijõe alamjooksu vasakpoolne lisajõgi, paikneb Lõuna-Tartumaal. Algab Luke külast 4 km ida pool ja suubub Porijõkke 13,5 km kaugusel suudmest; pikkus 12 km, valgala 39,4 ruutkilomeetrit. Jõgi asub Kagu-Eesti lavamaal ja voolab kogu pikkuses Tatra ürgorus.

Jõgi algab Visnapuu külas Mäekantsi talust 250 m ida pool ürgoru lõunanõlva jalamil ja voolab ülemjooksul õgvendatud kunstlikus sängis läbi Pühi ja Liudsepa küla kirdesse. Lähtest 5 km kaugusel asub jõel Aarike (Ariki) paisjärv, kuhu suubub ka Liudsepa peakraav. Paisjärvest alamal ürgorg kitseneb ning jõgi voolab väänlevas sängis. 1,5 km edasi Tatral, allpool maanteesilda, laieneb ürgorg uuesti. Oru lamm muutub soiseks, jõe säng on süvendatud ja õgvendatud. Porijõkke suubub Tatra jõgi Reola ja Reolasoo küla vahel.
Tatra jõgi on suure kaldega. Jõe langus on 41 m, keskmine lang 3,45 m/km. 1930. aastail oli jõel vesiveskid Aarikel ja Tatra külas.

Katsepüügil saadi allpool Aarike paisu ainsa liigina lepamaimu, keda leidus 1992. a. arvukalt. Aarike paisjärves leiduvat kohalike elanike teadetel haugi, särge, ahvenat ja kokre. Suvise veevaesuse tõttu Tatra keskjooksul töönduskalad puuduvad ja jõe sel osal ei ole olulist kalanduslikku väärtust.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad