Tarvasjõgi

Posted by
|

Muud nimed: Mõnuvere jõgi; ülemjooksul: Arapere-Võhmakse peakraav.
Jänijõe alamjooksu vasakpoolne lisajõgi. Algab Ambla alevikust 10,5 km lääne pool ja suubub Jänijõkke 0,2 km kaugusel suudmest; pikkus 24 km, valgala 67,3 ruutkilomeetrit.
Jõgi asub Kõrvemaal. Välja arvatud algusosa, voolab jõgi kogu ulatuses läbi suure metsamassiivi ja jõe läheduses ei ole ühtki küla ega talu. Tarvasjõe keskjooks on olnud aastasadu Harju ja Järvamaa piiriks.
Keskjooksul oli jõgi 1991. a. kalavaene ja registreeriti 5 liiki kalu. Keskmisel hulgal oli võldast, alla keskmise arvukuse lepamaimu ning vähe haugi, ahvenat ja trullingut.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad