Tarupedaja järv

Posted by
|

Lüllemäelt 7 km kagu pool olev ida-lääne suunas piklik järv; pindala 2,4 ha, sügavus 4,7 m (sellest vett 4 m). Kaldad on kõrged, eriti põhjaküljes, kus leidub põldu, mujal ümbritseb järve mets. veepeeglit piirab kitsas sooriba. Ainult idaotsas ja põhjakaldal esineb kõvemat perve. Põhja katab must jütja.

Järv toitub põhja- ja kaldaallikatest, aga lõuna poolt tulevatest metsakraavidest. Väljavool Kuigli järve. Vesi on kihistumata, rohekaspruuni tooniga kollane, keskmiselt läbipaistev (2 m) ja põhja lähedal väga külm. Taimestik oli 1974. a. nii hulgalt kui ka liikide arvult (19) keskmine. Zooplanktonit on järves üsna rohkesti. kaldavöötmes võib näha massiliselt kalamaime. kalastik koosneb linaskist, kogrest, ahvenast, haugist ja särjest. Järvel võib näha ondatra tegutsemise jälgi.

Järve tähtsus seisneb kalastamise ja suplemise võimaldamises ning maastiku kaunistamises.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad