Tammetalu järv

Posted by
|

(Tammejärv)

Harju maakonnas, Tallinna lõunapiiril asuvas Männiku ehk Valdeku rabas leidub mitmeid järvekesi ja suuremaid laukaid.

Tammetalu järv asub Saustist 3,5 km põhja pool, Männiku raba idaserval. Järve suurus on 3,7 ha, sügavus ainult 1,5 m. veekogust idas on mineraalmaa Raudalu (Tallinna-Kohila) maanteega, põhjast, läänest ja lõunast piirab veepeeglit raba. Põhi on idakalda juures kruusane, mujal kaetud turbamudaga.

Algselt umbjärv, nüüd on aga sellesse suunatud mitmed kraavid. Järve vesi on punakaspruun, mudani läbipaistev, hästi segunev ja soojenev. Plankton vähene ja liigivaene. V. Kõvask on leidnud paar haruldast ikkesvetikat.

Põhilised kalaliigid on haug, ahven ja koger.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad