Tammelais

Posted by
|

(Kõrgessaare järv, Metsiku järv)

Järv on loode-kagu suunas ovaalse kujuga, madalate kiviste või saviste kallastega. Ta suurus on muutlik, varieerudes 5-20 ha vahel, sügavus kõikjal alla 1 m, enamasti mõnikümmend sentimeetrit. Tammelais oli 19. sajandi algul tugeva tammiga (see on säilinud) paisutatud veehoidlaks.

Läbivool ei ole tugev. Kagu pool voolab järve Isabella oja, lõuna pool on sissevool Vahesilma kaudu Veskilaisist. Loodest lähtuv kraav viib vee Kõrgessaare lahe soppi (Künaauku). Merevesi tavaliselt järve ei ulatu, kuid selle tase mõjustab veetaset järves. Vesi on helekollane, põhjani soojenev ja segunev, nõrgalt soolakas.

Taimestik oli 1956. a. liigivaene, kuid rohke. Planktonit oli keskmisel hulgal; fütoplanktonis domineerisid koldvetikad, zooplanktonis domineerisid vesikirbulised.

Kalastikus leidub haugi, ahvenat, särge, võib-olla ka luukaritsat ja mudamaimu. Olevat kokre ja teibi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad