Tamme järv

Posted by
|

(Tammiku järv, Tammjärv)

Vana-Kastrest 3,5 km idas asuv soojärv, 4,6 ha suurune ja umbes 10 m sügavune (keskmine sügavus 3,6 m). Sügavaim koht on järve keskosast veidi lõuna pool. Järv asub madalal orulammil, umbes 30 m üle merepinna, ja on pehmete õõtsikuliste kallastega. Veidi kõvem on läänekallas. Veetase on Luutsna jõe süvendamise tõttu alanenud; enne järve läbinud Luutsna jõgi voolab nüüd järvest mööda, kuigi ühendus on nende vahel olemas. Pärast veetaseme alandamist on juurdepääs veele raskeks muutunud.

Järv oli 1973. a. taimestikust väga rikas. Pärast veetaseme alanemist on järv hakanud kiiresti kinni kasvama.

Kalastik on võrdlemisi rohke – leidub ahvenat, särge, latikat ja haugi, võib-olla ka nurgu.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad