Taltjärv

Posted by
|

(Tolkjärv, Suur Haanja järv)

Haanja asulast veidi lääne pool keset metsa asuv kirde-edela suunas piklik järveke (1,6 ha), umbes 250 m merepinnast kõrgemal. Õõtsikuliste kallaste ja mudase põhjaga umbjärv.

Pruunikaskollane vesi on tugeva väävelvesinikulõhnaga. Hapnik võib puududa juba 0,5 m sügavusel (1971).

Kaladest esinevad järves haug, ahven ja särg.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad