Tagajõgi

Posted by
|

Muud nimed: Liivoja (ülemjooksul), Mustasoo, Tudulinna jõgi.
Peipsi järve põhjakaldale suubuva Rannapungerja jõe suurim lisajõgi. Jõe ülemjooksu ülemine osa paikneb Lääne-Virumaal ning ülemjooksu alumine osa, kesk- ja alamjooks Ida-Virumaal. Jõgi algab Tudu järvest ja suubub Rannapungerja jõkke paremalt kaldalt 12,7 km kauguselt suudmest; pikkus 40 km, valgala 262 ruutkilomeetrit.
Minevikus oli Tagajõgi tähtis parvetusjõgi ja jõel on töötanud mitu vesiveskit. L. A. Mellini kaardil (1796) on vesiveski märgitud Tudulinnas.

Ülem- ja keskjooksul ümbritsevad jõge enamasti väga hõreda asustusega metsa-alad. Alamjooksul on jõe ümbruses rohkesti põllustatud alasid ja asustus tihedam.

Allikate vähesuse ja maaparandustööde tõttu on tagajõe ülem- ja keskjooks muutunud kuivadel suvedel väga veevaeseks ja kaotanud oma endise kalandusliku väärtuse. Vooluhulga vähenemisega on seletatav ka harjuse kadumine jõest.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad