Taebla jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Palivere jõgi
Läänemaal asuv Väinamere vesikonda kuuluv jõgi. Algab Risti alevikust 0,5 km edela pool ja suubub Haapsalu lahe idarannikule; pikkus 32 km, valgala 107 ruutkilomeetrit. Jõgi paikneb kogu ulatuses Lääne-Eesti madalikul.

Jõe lähe paikneb suure Marimetsa raba põhjaservas, Palivere-Risti vallseljaku lõunanõlva all, Risti kirikust ca 1,5 km edela pool. Valdavas enamikus pikkuses on jõgi süvendatud ja õgvendatud. Jõgi möödub Palivere alevikust 0,5 km põhja pool, peopaigana tuntud Kuliste aasa piirkonnas. Läbinud Nigula küla keskuse, käändub jõgi lääneloodesse ja möödub Taebla aleviku keskusest põhja poolt. Edasi voolab jõgi Nurme, Kopli ja Kõrgemaa küla põldude ja metsatukkade vahel, ristub Haapsalu-Linnamäe maanteega ning suubub Haapsalu lahe idasopi – Saunja lahe – kagukaldale Rannakülas.

Ülemjooksul Palivere lõigus on jõgi vee- ja kalavaene, keskjooksul Lääne-Nigula lõigus on kalu rohkem. Katsepüükidel tehti kindlaks nelja liigi olemasolu: üle keskmise hulga haugi ja ahvenat, keskmisel hulgal lepamaimu ning vähe lutsu. Alamjooksul Rannaküla lõigus oli 1990. a. katsepüügis 5 liiki: arvukalt ogalikku, alla keskmisel hulgal haugi ning vähe lepamaimu, särge ja ahvenat.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad