Suuremõisa jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Suuremõisa oja, Partsi peakraav.
Ida-Hiiumaal paiknev jõgi. Algab Vilivalla külast 3,5 km põhjaloode pool ja suubub Soonlepa lahte; pikkus 16 km, valgala 58,5 ruutkilomeetrit.

Jõe lähe asub Vilivalla kirikust 2,1 km põhjaloode pool soises metsas. Jõgi on kogu pikkuses süvendatud ja õgvendatud. Jõe ülem- ja keskjooksu piirkonna lähiümbruses asustus peaaegu puudub. Alamjooksul asuvad jõe lähedal Suuremõisa ja Viilupi küla.

Kalastiku koosseisu järgi kuulub Suuremõisa jõe alamjooks haugi-ahvena jõe tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad