Suur Toatse järv

Posted by
|

(Tuatse järv, Tantsu järv)

Rannikul asuv umbjärv, Nõvalt 3,5 km lääneedela poole; suurvee ajal on ühenduses 50 m põhja pool oleva Väikese Toatse järvega. Ta pindala on 2,2 ha, suurim sügavus umbes 1 m, keskmine sügavus 0,6 m.

Rabastunud kallastega metsajärv. Põhja katab sültjas rohekaspruun muda, mille kihi paksus on 1 m. Ainult põhjaotsas leidub veidi liivapõhja.

Vesi on punakaspruun, mudani läbipaistev (1 m), hästi segunev ja soojenev. Talvel jääb järv ummuksile.

Järve kõikjalt piiraval õõtsikul kasvab reliktset mõõkrohtu. Planktonit on vähe. Leidub üks haruldane vesikirbuline. Põhjaloomastikus esineb ka limuseid.

Kaladest on ainuvalitsev koger. Mõningail andmeil olevat ka haugi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad