Suur Keema järv

Posted by
|

(Keema Suurjärv, Keema järv)

Antslast 7,5 km idas asuvast 3,2 ha suurusest Suurest marujärvest vaid paarsada meetrit kagus asub kaunis järv – Suur Keema järv. Pindala 4,25 ha, suurim sügavus 27,5 m (sügavuse poolest Eesti järvede hulgas 6. kohal). Silmapaistvalt suur on ka keskmine sügavus – 9,6 m. Kohalike elanike arvates on järv koguni 36 m sügav.

Järve läbib pisike nõrgavooluline Tamme oja, mis tuleb Suurest Marujärvest ja voolab Väikesesse Keema järve.Kaldad on paiguti pehmed, paiguti kõvad ja liivased. Hea ujumiskoht on järve kirdekaldal.

Vesi on pruunikaskollane, keskmise läbipaistvusega (3,4 m), nähtavasti kihistunud. 1968. a. moodustas taimestik ümber järve väga kitsa riba; taimeliike oli 15.

Kalafauna on võrdlemisi rikkalik. leidub ahvenat, särge, haugi, roosärge, kokre, latikat, angerjat. Latikad olevat üsna suured, üks püütud angerjas oli kaalunud 4,6 kg. Veidi leidub jõevähki. Varem olevat vähki tõmmatud veest välja rehaga.

Järv sobib õngespordiks ja suplemiseks; on tähtis ka looduskaitse objektina.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad