Suur Emajõgi

Posted by
|

Emajõgi/Suur Emajõgi algab Võrtsjärve kirdenurgast Rannu-Jõesuust ja suubub Peipsisse Praagal. Ülem- ja alamjooksul asuvad rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgalad: Alam-Pedja looduskaitseala ja Emajõe-Suursoo kaitseala. Emajõgi voolab sooaladel aeglaselt madalas sängis ja põhjustab kevadise suurvee ajal laialdasi üleujutusi. Jõe keskjooks lookleb ürgorus, mille laius Tartus on 1 km, ning oru sügavus ulatub kuni 20 meetrini. Emajõgi on laevatatav Võrtsjärvest Peipsini.

Emajõe olulisemad püügikalad on haug, latikas, ahven, särg ja säinas. Emajões elab ka Eesti Punasesse Raamatusse kantud säga, kes tuleb alamjooksule kudema tõenäoliselt Peipsi järvest.

Kalad kes siin elavad