Soodla jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Suuga jõgi.
Jägala jõe suurim lisajõgi. Algab Ambla alevikust 5 km idakagu pool ja suubub Jägala jõkke paremalt kaldalt 19,3 km kaugusel suudmest; pikkus 75 km, valgala 236 ruutkilomeetrit.
Peale Pandivere kõrgustikul oleva lähteosa asub jõgi Põhja-Kõrvemaal.

Jõe lähe asub Reinevere küla keskusest 1,5 km loode pool, Jootme ja Reinevere küla vahel paikneva Suuga ehk Karkuse soo lõunaservast. esimesed 6 km läbib kraaviks süvendatud jõgi Suuga ja Kuru soo ning Jootme küla. Edasi voolab ümber Puuna raba lääneserva, Lehtse aleviku kirdeserva ning seejärel piki Läste soo lääneserva. Endise Koitjärve küla juures möödub jõgi suure Koitjärve raba põhjaotsast, kuid raba jääb jõe lõunakalda lähedusse veel mitmeks kilomeetriks. Koitjärve külast umbes 2 km allavoolu algab 9,4 km pikkune paisutatud jõeosa – Soodla veehoidla (286 ha, rajatud aastail 1975-80), mille tamm asub Raudoja suudmest 750 m ülesvoolu. Veehoidla kuulub Tallinna veevarustussüsteemi.
Jõe suue asub Soodla külas Jägala jõel olevast sillast 400 m põhja pool. Väljaarvatud algus- ja suudme-eelne osa, voolab jõgi väga hõreda inimasustusega soises maastikus.
Ülemjooksul Lehtse lõigus on jõgi külmaveeline, kalastik liigivaene (3) ja kalu vähe. Alamjooksul Soodla küla idapiiril oli 1991. a. kalastik mitmekesisem ja kalade arvukus keskmine, kuid püügikalu vähe. Arvukalt leidus võldast, keskmiselt haugi, lepamaimu ja trullingut ning vähe ojasilmu.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad