Sõmeru jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Kaarli jõgi; ülemjooksul: Mõdriku oja.
Selja jõe keskjooksu parempoolne lisajõgi. Jõgi asub Pandivere kõrgustiku kirdeserval ning lähtub Mõdriku mõisa juures olevast suurest allikatiigist. Rägavere mõisast 1 km edela pool asub jõel Mõdriku paisjärv (pindala 1,4 ha). Paisjärvest allavoolu on jõe säng kogu ulatuses süvendatud ja õgvendatud. Rägavere küla all läbib jõgi kuivendatud ja ülesharitud Vetiku soo ning saab Joa suvilate kohal vasakult kaldalt suubuva Vetikujärve (Vetiku, Joa) oja kaudu rohkesti lisavett allikaterikkast Vetiku Suurjärvest. Enne Tallinna-Narva maantee kohale jõudmist möödub jõgi Sõmeru alevikust ja allpool maanteed suurest Arkna ridakülast, mis mõlemad paiknevad vasakul kaldal. Selja jõkke suubumise eel jõuab Sõmeru jõgi Essu sohu. Jõe suue asub Arkna mõisast 1,5 km kirde pool. Jõe pikkus on 15 km, valgala 68 ruutkilomeetrit.
Peamiselt allikatest toituv Sõmeru jõgi kuulub produktiivsete forellijõgede tüüpi ja on kalanduslikult väga väärtuslik.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad