Sõdaalune järv

Posted by
|

(Söödialune järv, Sedaljärv)

Misso alevikust 3,5 km põhja pool olev 8,5 ha suurune, loode-kagu suunas piklik, nähtavasti üsna madal järv (tõenäoliselt mitte üle 2 m sügav). Asub rabastuva männimetsa varjus. Umbjärv.

Veetaimi ja planktonit oli võrdlemisi vähe, kuid selle eest leidus viimaste hulgas mitu haruldust.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad