Sinilaugas

Posted by
|

(Väike Sinijärv, Väike Sindi järv)

Endla järvest 1 km idas Kaasikualuses rabas asuv 1,3 ha suurune ja 3,9 m sügavune järv, umbes 76 m merepinnast kõrgemal, on Suur-Endla jäänuk. Taimestikuta umbjärv, mille kaldaid ümbritseb sõõrina turbasammal; põhja katab 2 m paksune turbamudakiht.

Vesi on pruunikaspunane ja võrdlemisi läbipaistev (1,5-2,6 m). Vee õitsemist järves ei esine. Zooplanktonis esineb haruldasi põhjapoolseid vähikesi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad